หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. แตก บริเวณถนนอุบล-ตระการ ใกล้ ส.เขมราฐ ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 #ตั้งแต่เวลา 10.50 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนอุบล-ตระการ ฝั่งตะวันออก จากทางเข้า รพ.50 พรรษา ถึง ส.เขมราฐ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน