หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าบ้านคำนางรวย ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.05 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านคำนางรวย บ้านห้วยไผ่ บ้านคำเจริญ บ้านหนองผาสุกใต้ บ้านก่อ บ้านไม้ค้าง บ้านธาตุ ตลาดวารินเจริญศรี กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน