หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ล้างถังน้ำใสขนาด 5,500 ลบ.ม.

ล้างถังน้ำใสขนาด 5,500 ลบ.ม.


ประกาศ เรื่อง :: ล้างถังน้ำใสขนาด 5,500 ลบ.ม. ช่วงเวลา 27 พฤศจิกายน 2562 07.00-15.00 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ น้ำอาจไหลอ่อนหรือไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ พื้นที่ได้รับผลกระทบ บริเวณรอบนอกและโซนสูงของเขตการจ่ายน้ำประปา อ.เมือง กปภ.สาขาสุรินทร์ ขออภัยในความไม่สะดวก

เลื่อนขึ้นข้างบน