หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ


วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 11.00 น. สถานีผลิตน้ำกุดลาดกระแสไฟฟ้าดับ ด้วยเกิดอุบัติเหตุ รถสิบล้อชนเสาไฟฟ้า ทำให้สถานีผลิตน้ำกุดลาดกระแสไฟฟ้าดับ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิต-จ่าย น้ำประปาได้ และมีความจำเป็นต้องลดแรงดันเพื่อรักษาระดับน้ำในถังน้ำใส ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ต.ขามใหญ่ ต.ไร่น้อย ต.ปทุม ต.กุดลาด ถนนชยางกูร 20 ถึง ชยางกูร 42 ถนนสุขาสงเคราะห์ ถนนพรหมราช ถนนพรหมเทพ ถนนเขื่อนธานี ถนนภาษีเจริญ ถนนพลแพน ถนนเทพโยธี กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน