หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำ ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า …………………………………………………….. ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการ หยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบัวเทิง ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทำให้สถานีสูบน้ำดิบบัวเทิงไม่สามารถสูบน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้ 1) ต.ไร่น้อย 2) ต.กุดลาด 3) ต.ปทุม 4) ต.ขามใหญ่ คลังอาวุธ ห้วยคุ้ม ซอยชยางกูร 42 ถึง นาควาย ถนนอุบล - ตระการ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประกา

เลื่อนขึ้นข้างบน