หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณบริเวณช่วงข้ามสะพานห้วยคำแสนกวาง ใกล้โรงกรองน้ำโพธิ์มูล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ดินทรุดในพื้นที่ดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 12.10น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : 1.พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งหมด 2.บ้านท่าข้องเหล็ก บ้านช่างหม้อ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน