หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณตรงข้ามวัดด้ามพร้า ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.55 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนคลังอาวุธ บ้านดอนกลาง บ้านหนองปลาปาก บ้านด้ามพร้า บ้านดอนกลาง บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน