หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ บริเวณทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนบูรพานอก จากหน้าวัดศรีประดู่ ถึง รพ.อุบลรักษ์ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน