หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยรุ่งโรจน์ ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : 1.ซอยรุ่งโรจน์ 2.บ้านด้ามพร้า 3.บ้านดอนยูง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน