หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ

หยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ


ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ AC ขนาด 400 มม. และท่อ HDPE ขนาด 400 มม. (จุดที่ 2) บริเวณชุมชนกุดเป่ง ม.6 ถนนจันทร์วีรศักดิ์ (เขตเชื่อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ – เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้ - พื้นที่จ่ายน้ำเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี โทร.045-243910 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้และ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน