หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ


วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 12.53 น. สถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล กระแสไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ พื้นที่จ่ายน้ำ อ.วารินชำราบทั้งหมด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910 ค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน