หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยเลี่ยงเมือง 7 สาเหตุเนื่องจากงานวางท่อระบายน้ำกระทบท่อประปาแตก ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 11.20 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ซอยเลี่ยงเมือง 7 ต.ในเมือง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน