หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. แตกรั่วบริเวณทางเข้าโรงกรองน้ำโพธิ์มูล ถ.เลี่ยงเมือง ในวันพุธที่ 18 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านคูเดื่อ บ้านเพียเภ้า ต.แจระแม อ.วารินฯ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน