หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. แตก บริเวณหน้าห้างยงสงวน ในวันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.20 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 6 - 8 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าบ่งมั่ง ห้างยงสงวน ห้างดีมาร์ท ร้านยงสวัสดิ์ ปั้ม ปตท.ข้างยงสงวน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน