หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ระยะเวลาดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการปิดประตูน้ำ ขนาด 400 มม. เพื่อทำการทดสอบว่า ผชน.รายใดขึ้นกับท่อเมน AC ขนาด 400 มม. เพื่อที่จะทำการยกเลิกท่อ AC ขนาด 400 มม. เส้นดังกล่าว บริเวณ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนบูรพาใน อาจส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล ในพื้นที่บริเวณดังนี้ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนบูรพาใน หากมีปัญหาน้ำขุ่นหรือน้ำไม่ไหล กรุณาแจ้งบ้านเลขที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ เพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหาค่ะ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน