หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. แตก บริเวณถนนสรรพสิทธิ์ 11 ก่อนถึงตลาดท่าวังหิน ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.55 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนนิคมสายกลาง ถนนพโลชัย ถนนแจ้งสนิท (บางส่วน) กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน