หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 100 มม. ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเจริญศรี 1 ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 15.40 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : หมู่บ้านเจริญศรี 1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน