หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งยกเลิกเส้นท่อ

แจ้งยกเลิกเส้นท่อ


แจ้งพื้นที่ผลกระทบจากงานก่อสร้างก่อสร้างทางต่างระดับแยกวนารมย์ ตามที่กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับแยกวนารมย์ โดยในระยะนี้อยู่ในห้วงของการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในแนวท่อประปา HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานมูลน้อย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประปาในพื้นที่ก่อสร้างโดยด่วน และจะทำให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อน พื้นที่ผลกระทบจากงานยกเลิกท่อประปาที่กีดขวางงานก่อสร้าง : บ้านท่าบ่อ บ้านหนองจาน ตำบลแจระแม ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กปภ.สาขาอุบลราชธานี กำลังเร่งรัด ยกเลิกท่อประปาในแนวก่อสร้าง และจะดำเนินการผันน้ำจากสถานีผลิตน้ำท่าวังหินเข้าพื้นที่ดังกล่าว (จากเดิมรับน้ำจากสถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล) เพื่อแก้ไขน้ำไม่ไหล ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (18 ก.ค. 2563) หากมีปัญหาน้ำขุ่นหรือน้ำไม่ไหล กรุณาแจ้งบ้านเลขที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ เพื

เลื่อนขึ้นข้างบน