หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ


วันที่ 19 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 05.39 โรงสูบน้ำแรงต่ำบัวเทิง สถานีผลิตน้ำกุดลาด กระแสไฟฟ้าดับ และเวลา 06.01 น. #กระแสไฟฟ้าปกติ เจ้าหน้าที่กำลังคืนระบบ และค่อยๆ เปิดจ่ายน้ำเข้าระบบ ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล และอาจมีปัญหาน้ำขุ่น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ 1) ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนสุขาพัฒนา ถนนชยางกูร จาก ซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนพลแพน ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก 2) ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ถนนคลังอาวุธ บ้านหนองปลาปาก บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน บ้านก้านเหลือง บ้านด้ามพร้า บ้านดอนยูง บ้านนาดูน บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ บ้านนาอุดม 3) ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านนิคม บ้านแคนคำ บ้านโนนงหงส์ทอง บ้านปลาดุก บ้านปลา

เลื่อนขึ้นข้างบน