หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการ หยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยประชาแสนสุข 19 ในวันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ อาจมีผลทำให้น้ำประปา ไหลอ่อน-ไม่ไหล พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนประชาแสนสุข บ้านลือคำหาญ บ้านคำแสนราช บ้านคำแสนราชเหนือ อ.วารินชำราบ เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี โทร. 045 - 243910 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน