หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณแยกโนนหงษ์ทอง ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. 2563 #ฃตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 5 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ฝั่งซ้ายถนนอุบล - ตระการ ตั้งแต่แยกโนนหงษ์ทองถึงบ้านทุ่งสว่าง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน