หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการ หยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานระบบท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมทำการซ่อมเปลี่ยนท่อ HDPE ขนาด 560 มม. บริเวณพื้นที่ปากทางเข้าบ้านกุดลาดใต้ หมู่ 9 ตำบลกุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 2563 ตั้งแต่ เวลา 21.00 - 03.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ อาจมีผลทำให้น้ำประปา ไหลอ่อน-ไม่ไหล พื้นที่ได้รับผลกระทบ : 1. พืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้แก่ ถนนพรหมราช ถนนพรหมเทพ ถนนเขื่อนธานี ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก ถนนอุปลีสาน ถนนเทพโยธี ถนนพลแพน ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนภาษีเจริญ ถนนสุริยาตร์ ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนอุบล - ตระการ ถนนภาษีเจริญ 2. พื้นที่เทศบาลตำบลปทุมทั้งหมด 3. พื้นที่ิองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดทั้งหมด 4. โรงพยาบาลสรรพสิทธฺประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้

เลื่อนขึ้นข้างบน