หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านโนนหงษ์ทอง ในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 5 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านโนนหงษ์ทอง ม.12 ต.ไร่น้อย และบ้านดอนแค ต.ขามใหญ่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-24391

เลื่อนขึ้นข้างบน