หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำเพื่อย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 150 มม. ออกจากรางระบายน้ำ

หยุดจ่ายน้ำเพื่อย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 150 มม. ออกจากรางระบายน้ำ


ประกาศ เรื่อง :: หยุดจ่ายน้ำเพื่อย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 150 มม. ออกจากรางระบายน้ำ ช่วงเวลา 3 สิงหาคม 2563 09.30 - 16.00 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ ย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 150 มม. ออกจากรางระบายน้ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านสระภู / บ้านขนวน / บ้านหนองเต่า /บ้านหนองอีทุม (หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย) ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน