หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนกันทรลักษณ์ หน้าหมู่บ้านสาริน 5 ต.แสนสุข สาเหตุ ทางหลวงปรับพื้นผิวไหล่ทางทำให้อุปกรณ์ต่อท่อหลุด ในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : จากปั้ม PT (ฝั่งซ้าย) ถึง อู่ซ่อมรถประเสริฐ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-24391

เลื่อนขึ้นข้างบน