หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. จากงานขุดถนนของเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านแสนสุข ม.2 ถึง บ้านประชาแสนสุข ม.11 ต.แสนสุข กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-24391

เลื่อนขึ้นข้างบน