หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณสี่แยกโนนหงษ์ทอง โดยจะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 2 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : 1) ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ถนนคลังอาวุธ ถนนแม่ชี บ้านดงคำอ้อ ศูนย์ราชการดงคำอ้อ บ้านหนองปลาปาก บ้านนาคำ บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน บ้านนาดูน บ้านดอนยูง บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านนาอุดม บ้านด้ามพร้า บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ บ้านก้านเหลือง ชุมชนเคหะวนารมย์ 2) ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านนิคม บ้านปลาดุก บ้านโนนหงษ์ทอง บ้านแคนคำ 3) ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนชยางกูร จากซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนสุขาสงเคราะห์ (ฝั่งวัดนาควาย) เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานกา

เลื่อนขึ้นข้างบน