หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 17.15 น. เนื่องจากตรวจพบท่อเมนประปา PE ขนาด 315 มม. แตกชำรุดบริเวณบ้านผาแก้ว ต.กุดลาด จึงมีความจำเป็นต้องปิดน้ำไว้ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อแรงดันในภาพรวม และจะดำเนินการซ่อมท่อในวันพรุ่งนี้ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านผาแก้วและบ้านหนองมะนาว กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน