หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


????ประกาศหยุดจ่ายน้้ำชั่วคราว #วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ #สาเหตุ งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย กปภ.สาขายโสธร (ระยะที่ 2) #พื้นที่ได้รับผลกระทบ (@)น้ำไม่ไหลบริเวณ ถ.แจ้งสนิท (ฝั่งขวาทาง) ถ.ประชาสัมพันธ์,ถ.รัตนเขต, ถ.วารีราชเดช (ฝั่งขวาทาง), ถ.วิทยะธำรงค์ ถ.สหพัฒนา ,ถ.โนนตาล ,ถ.ดำรงค์วิมลคุณ ,ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ยโสธร (@)น้ำไม่ไหลบริเวณบ้านดอนแฮด ต.ตาดทอง ,บ้านศาลาแดง, บ้านเขื่องคํา ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร #ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว #ทีมช่างจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด *กปภ.สาขายโสธร ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ #อาจพบน้ำขุ่นเหลือง มีสีดำ และมีตะกอนภายหลังการดำเนินการ #หากพบปัญหาจากการดำเนินการดังกล่าว เช่น น้ำขุ่นเหลือง มีสีดำ ตกตะกอน ฯลฯ กรุณาแจ้งชื่อ-ท

เลื่อนขึ้นข้างบน