หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งกระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส

แจ้งกระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส


วันที่ 28 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 01.45 น. โรงสูบน้ำดิบบัวเทิง กระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส เนื่องจากฟิวส์แรงสูงขาดตรงป้อมตำรวจบ้านบัวเทิงก่อนข้ามสะพานมูล เบื้องต้นได้ประสานแจ้งการไฟฟ้าฯ จะเข้าแก้ไขให้ในวันนี้ ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล และอาจมีปัญหาน้ำขุ่น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ 1) ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนสุขาพัฒนา ถนนชยางกูร จาก ซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนพลแพน ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก 2) ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ถนนคลังอาวุธ บ้านหนองปลาปาก บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน บ้านก้านเหลือง บ้านด้ามพร้า บ้านดอนยูง บ้านนาดูน บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ บ้านนาอุดม 3) ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านนิคม บ้านแคนคำ บ้านโนนงหง

เลื่อนขึ้นข้างบน