หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. แตก บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี (ห้วยวังนอง) ในวันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 5 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ซอยสมเด็จ 1 - 15 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน