หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง โดยจะเริ่มดำเนินการในวันพุธที่ 30 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 6 - 8 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ค่ายพระยอดเมืองขวาง, ชุมชนหนองหอย ม.14, ตั้งซุ่นเส่ง เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้ง โดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี โทร. 045 - 243910 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน