หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ปิดน้ำตัดประสานท่อ บริเวณก่อสร้างโรงพยาบาล พริ้น ศรีสะเกษ

ปิดน้ำตัดประสานท่อ บริเวณก่อสร้างโรงพยาบาล พริ้น ศรีสะเกษ


ประกาศ เรื่อง :: ปิดน้ำตัดประสานท่อ บริเวณก่อสร้างโรงพยาบาล พริ้น ศรีสะเกษ ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563 09.40 - 12.00 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ ตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณก่อสร้างโรงพยาบาลพริ้น ศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรฯ พื้นที่ได้รับผลกระทบ แยกคูซอด จาก บริษัท ส การโยธาร ฝั่งบิ๊กชี ถึง ชอยมิตรสัมพันธ์ ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน