หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำ

หยุดจ่ายน้ำ


วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมประตูน้ำ บริเวณปากซอยศรีบุญเรือง 7 ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหล พื้นที่ได้รับผลกระทบ ถนนศรีบุญเรือง และพื้นที่ใกล้เคียงอาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เลื่อนขึ้นข้างบน