หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


????ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว #วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่1) เวลา 10.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ #สาเหตุ เพื่อตรวจสอบหาตำแหน่งท่อแตกรั่ว ท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณทางเข้าโรงแรมเจพี (เนื่องจากเป็นท่อขนาดใหญ่และมีความลึกประมาณ 3 เมตร) #พื้นที่ได้รับผลกระทบ (@)น้ำไม่ไหลบริเวณพื้นที่ให้บริการทั้งหมดของ กปภ.สาขายโสธร ❌ยกเว้น บริเวณบ้านสะเดา,หนองแฝก,คอนสาย,ประชาสรรค์ และบ้านตาดทอง ต. ตาดทอง อ. เมือง จ. ยโสธร ❌ยกเว้น บริเวณบ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร #ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว #ทีมช่างจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด *กปภ.สาขายโสธร ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ #อาจพบน้ำขุ่นเหลือง มีสีดำ และมีตะกอนภายหลังการดำเนินการ #หากพบปัญหาจากการดำเนินการดังกล่าว เช่น น้ำขุ่นเหลือง มีสีดำ ตกตะกอน ฯลฯ กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร เพื

เลื่อนขึ้นข้างบน