หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. แตก บริเวณหน้าเจ้าแม่กวนอิม ถนนชยางกูร ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.35 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่างประเมินการซ่อม พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนคลังอาวุธ ถนนชยางกูรฝั่งขาออกจากเมืองตั้งแต่สามแยกคลังอาวุธ จนถึง หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านเอื้ออาทรห้วยคุ้ม 1, 2 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน