หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี #จะดำเนินการตัดประสานใส่อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน บริเวณสี่แยกบ้านนาเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 3 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในการดำเนินการดังกล่าว มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้ บ้านนาเมือง ม.2 บ้านพุทธนิคม ม.11 บ้านนิคมพัฒนา ม.18 ต.ไร่น้อย เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอความร่วมมือท่าน สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากมีปัญหา #กรุณาแจ้งบ้านเลขที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยตรงที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี โทร. 045 - 243910 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน