หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ชุมชนหนองเม็ก

ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ชุมชนหนองเม็ก


ประกาศ เรื่อง :: ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ชุมชนหนองเม็ก ช่วงเวลา 22 ตุลาคม 2563 10.00 - 12.00 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. (บริเวณชุมชนหนองเม็ก) พื้นที่ได้รับผลกระทบ ชุมชนหนองเม็ก / หมู่บ้านสิริทรัพย์ทีวีโชค เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน