หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำ

หยุดจ่ายน้ำ


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 14.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากท่อ PB ขนาด 50 มม. แตก-รั่ว บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านศูนย์ไหมทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงอาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เลื่อนขึ้นข้างบน