หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด 400 มม. แตก บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ในวันอังคารที่ 27 ต.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่างประเมินงานซ่อม พื้นที่ได้รับผลกระทบ : พื้นที่จ่ายน้ำเทศบาลเมืองอุบลราชธานีทั้งหมด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน