หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำ

หยุดจ่ายน้ำ


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากท่อขนาด 50 มม. แตก-รั่ว บริเวณหน้าขนส่ง ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหล พื้นที่ได้รับผลกระทบ แยกตาดแคนไปจนถึง ธกส. และพื้นที่ใกล้เคียงอาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เลื่อนขึ้นข้างบน