หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ถนนศรีสุมังค์ซอย10

ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ถนนศรีสุมังค์ซอย10


ประกาศ เรื่อง :: ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ถนนศรีสุมังค์ซอย10 ช่วงเวลา 30 ตุลาคม 2563 11.00 - 15.30 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ ซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. (บริเวณ ถนนศรีสุมังค์ซอย10) พื้นที่ได้รับผลกระทบ ชุมชนศรีสุมังค์ ซอย8 และซอย10 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน