หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำ

หยุดจ่ายน้ำ


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตก-รั่ว บริเวณสามแยกบ้านป่าหวาย ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล พื้นที่ได้รับผลกระทบ ชุมชนป่าหวาย โรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียงอาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เลื่อนขึ้นข้างบน