หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. แตกบริเวณถนนราษฎร์บำรุง (ห้วยวังนอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนอุบล-ตระการ จากซอยอุบล-ตระการ 8 ถึง ซอยอุบล-ตระการ 16 ถนนเลียบห้วยวังนอง ถนนราษฎร์บำรุง ถนนศรีแสงทอง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน