หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ร้านบิ๊กไบค์ถนนรอบเมืองใต

ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ร้านบิ๊กไบค์ถนนรอบเมืองใต


ประกาศ เรื่อง :: ปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณ ร้านบิ๊กไบค์ถนนรอบเมืองใต ช่วงเวลา 17 พฤศจิกายน 2563 16.30 - 18.30 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. / สาเหตุ ท่อเสื่อมสภาพ (บริเวณ ร้านบิ๊กไบค์ถนนรอบเมืองใต้) พื้นที่ได้รับผลกระทบ จากถนนอุบลตัดถนนรอบเมืองใต้ ถึง การเคหะแมคโคร หนองตะมะ / หมูบ้านนันทพงษ์ / ตำบลโพธิ์ (บางพื้นที่) ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน