หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ประกาศหยุดทำการ

ประกาศหยุดทำการ


ประกาศหยุดทำการ วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เปิดทำการปกติ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เปิดรับชำระค่าน้ำ เวลา 07.30 -16.30 น. หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พบปัญหาท่อแตก ท่อรั่ว น้ำขุ่น น้ำไม่ไหล สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี โทร.045-243910 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ PWA Contact Center 1662 ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เลื่อนขึ้นข้างบน