หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. แตกบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ในวันพุธที่ 18 พ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : มณฑลทหารบกที่ 22 และ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน