• ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาศรีขรภูมิจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค อบต.ตรึม (อ่าน 44)
กปภ.สุรินทร์ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ปี 2561 (อ่าน 41)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพัฒนาการให้บริการประชาชน 2561 (อ่าน 33)
กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่บริการออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ครั้งที่ 2 (อ่าน 30)
กปภ.สาขาศรีสะเกษรับการตรวจประเมินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan WSP ประจำปี 2561 (อ่าน 43)
กปภ.สาขาบรีรัมย์ประสานความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง 2562 (อ่าน 33)
ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ร่วมพิธีรับโอนระบบประปาเทศบาลบึงเจริญ สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย (อ่าน 106)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 4 ปี 2561 (อ่าน 112)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ (อ่าน 82)
กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service (อ่าน 81)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-09-06 10:22:24
116
2 กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
โพสต์เมื่อ : 2018-09-06 10:21:03
85
3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา อบต.โขงเจียม
โพสต์เมื่อ : 2018-09-04 14:29:44
152
4 กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
โพสต์เมื่อ : 2018-08-31 11:28:37
136
5 กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
โพสต์เมื่อ : 2018-08-31 11:22:41
100
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสตึก และ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:17:52
139
7 กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัยสิงหาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:16:20
141
8 กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:14:52
113
9 กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:13:04
146
10 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:11:33
101
11 กปภ.สาขายโสธรร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2018-08-23 11:10:23
87
12 กปภ.สาขารัตนบุรีรับการตรวจประเมินโครงการ Water is life 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:52:06
113
13 กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:50:04
138
14 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:46:44
82
15 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:44:05
115
16 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:42:09
72
17 กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:35:15
69
18 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:34:04
56
19 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-22 10:32:45
72

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.