กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่9 (อ่าน 12)
กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 14)
กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแกะสลักจัดทำเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม (อ่าน 24)
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม รัตนบุรี Morning Brief ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (อ่าน 30)
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร (อ่าน 22)
กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก (อ่าน 47)
กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ปี ๒๕๖๒ ชุมชนบ้านบางทรายใหญ่ (อ่าน 99)
กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (อ่าน 73)
กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 57)
กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีรถไฟอุบลราชธานี (อ่าน 72)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ วัดโพธิสัตว์
โพสต์เมื่อ : 2019-07-11 09:48:14
52
2 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางชุม
โพสต์เมื่อ : 2019-07-11 09:46:40
67
3 กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-07-11 09:45:20
55
4 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ.- อปท.เพื่อปวงชน
โพสต์เมื่อ : 2019-07-08 14:10:55
100
5 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธรบ้านสิงห์ท่า
โพสต์เมื่อ : 2019-07-03 15:55:07
78
6 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-07-03 10:38:25
95
7 กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-07-02 16:05:04
85
8 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โพสต์เมื่อ : 2019-07-02 16:03:44
70
9 กปภ.สาขายโสธร จัดโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-07-02 16:02:04
60
10 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-06-24 09:48:03
139
11 กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วม การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
โพสต์เมื่อ : 2019-06-21 09:40:20
168
12 กปภ.สาขายโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม
โพสต์เมื่อ : 2019-06-21 09:39:12
128
13 กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โพสต์เมื่อ : 2019-06-21 09:33:31
130
14 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๓ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์
โพสต์เมื่อ : 2019-06-18 15:28:25
250
15 กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบระบบประปาภายใน ตามโครงการ บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM
โพสต์เมื่อ : 2019-06-17 11:40:58
128
16 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-06-17 11:36:54
118
17 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-06-17 11:34:30
114
18 กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย
โพสต์เมื่อ : 2019-06-17 11:31:16
84
19 กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรม Run For The King
โพสต์เมื่อ : 2019-06-11 10:16:18
184

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.