การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขา พื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย (อ่าน 125)
กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล (อ่าน 92)
กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน (อ่าน 41)
กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4 (อ่าน 38)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 25)
กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กปภ.สาขายโสธร (อ่าน 22)
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562 (อ่าน 11)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 32)
กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 34)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท (อ่าน 41)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-09-12 09:29:52
71
2 กปภ.สาขายโสธร ดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน เทศบาลตำบลทรายมูล
โพสต์เมื่อ : 2019-09-12 09:27:13
64
3 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-09-11 20:17:46
138
4 กปภ.ข.๘ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.จัดอบรมหลักสูตรวางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:07:39
179
5 รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:05:20
140
6 กปภ.สาขาสังขะ รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:02:51
100
7 กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 13:56:46
87
8 กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่มกิจกรรมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 13:54:44
67
9 กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 13:53:41
92
10 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-08-22 14:32:04
111
11 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-08-22 14:29:28
89
12 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-08-22 14:08:27
125
13 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-08-22 14:06:19
144
14 กปภ.ขานรับนโยบายรัฐ เยียวยาค่าน้ำประปาชาวสุรินทร์ 1 เดือน
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 22:41:43
138
15 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วม กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 14:16:05
73
16 กปภ.สาขาลำปลายมาศ รับการตรวจประเมินโครงการ​ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ​น้ำประปา Water​ is​ Life)
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 14:07:31
86
17 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 14:05:43
76
18 กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 11:05:16
76
19 กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด
โพสต์เมื่อ : 2019-08-21 11:03:59
83

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.