กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 26)
กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 37)
กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ ศาลจังหวัดยโสธร (อ่าน 58)
กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน สภากาแฟเช้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 43)
กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน เดือน พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 58)
กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 43)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำพร้อมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 57)
กปภ.สาขายโสธรกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน2561 (อ่าน 35)
กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม (อ่าน 39)
กปภ.สาขานางรองร่วมออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดแพงพวย (อ่าน 64)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในโครงการหมอชวนวิ่ง
โพสต์เมื่อ : 2018-12-03 11:18:35
50
2 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2018-12-03 11:16:43
30
3 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง​อำเภอลำปลายมาศ
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:41:03
70
4 ผช.ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายด้านการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:38:38
83
5 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:37:10
58
6 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:34:54
69
7 กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการอุทุมพรและประชาสัมพันธ์ Application PWA CRM
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:31:20
66
8 กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน เตรียมรับโอนระบบประปา เทศบาลหนองสูงเหนือ
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 11:00:26
85
9 กปภ.ข.8 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-11-29 10:14:03
51
10 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-11-22 15:51:21
90
11 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-11-22 15:48:45
113
12 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-11-22 15:47:19
66
13 กปภ.สาขายโสธรเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น PWA CRM
โพสต์เมื่อ : 2018-11-22 15:45:53
98
14 กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการผู้ใช้น้ำให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่หน่วยบริการบึงบูรพ์
โพสต์เมื่อ : 2018-11-22 15:38:24
78
15 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองแสง ที่ดินสาธารณประโยชน์
โพสต์เมื่อ : 2018-11-21 15:41:47
80
16 กปภ.สาขารัตนบุรี วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-11-21 15:40:34
71
17 กปภ.สาขายโสธรออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2018-11-21 15:38:54
77
18 กปภ.ข.8 จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน กองระบบจำหน่าย และ กองแผนและวิชาการ
โพสต์เมื่อ : 2018-11-21 14:21:07
92
19 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2018-11-19 11:10:35
91

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.