การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พ.ย. 2562 (อ่าน 55)
กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 64)
กปภ.สาขาลำปลายมาศออกสำรวจท่อแตกรั่วตามแผนกิจกรรมการลดน้ำสูญเสียประจำเดือน พ.ย. 2562 (อ่าน 37)
กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 36)
กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 23)
กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2562 (อ่าน 39)
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 23)
กปภ.สาขานางรองดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2562 (อ่าน 23)
กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กปภ.ละหานทราย กับ อบต.ละหานทราย (อ่าน 24)
กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 39)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 2019-11-06 09:27:38
49
2 กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” เทคแคร์ผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2019-11-04 15:02:10
60
3 กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 2019-10-29 12:53:09
97
4 กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าพบหน่วยงานราชการประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่
โพสต์เมื่อ : 2019-10-29 12:52:09
81
5 กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนกิจกรรมในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-10-29 12:51:15
80
6 กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดหลวงสุมังคลาราม
โพสต์เมื่อ : 2019-10-29 12:49:58
34
7 กปภ.สาขานางรองได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนตุลาคม 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-10-29 12:48:49
57
8 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:15:31
55
9 กปภ.สาขานางรองประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:14:30
55
10 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสระน้ำ ณ วัดบ้านนาท่ม
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:13:29
44
11 กปภ.สาขาลำปลายมาศเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:12:37
77
12 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวม
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:11:28
66
13 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู บูรณะ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:10:25
27
14 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-10-28 14:09:30
33
15 กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย
โพสต์เมื่อ : 2019-10-24 13:55:00
81
16 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-10-24 13:43:44
91
17 กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-10-24 11:06:00
97
18 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ : 2019-10-22 11:31:42
65
19 กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 2019-10-22 11:30:25
76

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.