กปภ.ข.8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2562 (อ่าน 48)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ 2562 หน่วยงาน ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน (อ่าน 53)
กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 (อ่าน 43)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 (อ่าน 23)
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 (อ่าน 42)
กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ หน่วยงาน และผู้ใช้น้ำรายใหญ่ 2562 (อ่าน 41)
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (อ่าน 37)
กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 49)
กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 (อ่าน 56)
กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมมอบน้ำดื่มให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562 (อ่าน 57)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-14 10:03:55
52
2 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-14 10:02:38
38
3 กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพื้นที่บ้านตาดทอง
โพสต์เมื่อ : 2019-01-14 10:01:16
41
4 กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบเตรียมการรับมือภัยแล้ง 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-10 14:47:21
89
5 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ ตำบลผไทรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2019-01-10 10:21:49
55
6 กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมโครงการสภากาแฟ รัตนบุรี Morning อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2019-01-10 10:20:25
61
7 กปภ.สาขายโสธรร่วมสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ของแขวงทางหลวงยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2019-01-10 10:19:25
63
8 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาละหานทราย
โพสต์เมื่อ : 2019-01-09 16:27:54
88
9 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ : 2019-01-09 11:07:40
99
10 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณจังหวัดยโสธร ต้อนรับปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-08 14:27:39
72
11 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ 4 ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-07 11:09:41
85
12 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการ Big Cieanning Day ครั้งที่ 1 ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-07 11:07:04
76
13 กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โพสต์เมื่อ : 2019-01-07 11:05:29
71
14 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ชาวอุบลราชธานี
โพสต์เมื่อ : 2019-01-04 16:06:17
90
15 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-01-04 15:47:21
87
16 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2019-01-04 15:46:02
88
17 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โพสต์เมื่อ : 2018-12-28 14:37:04
100
18 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ : 2018-12-28 14:24:57
105
19 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โพสต์เมื่อ : 2018-12-28 14:23:50
89

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.