• ขอเปิ็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
กปภ.สาขาสังขะร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนกิจการ อบต.หนองฉลอง (อ่าน 78)
กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกับ กปภ.ข.8 ส่งมอบลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (อ่าน 53)
กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 8/2561 (อ่าน 77)
กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 68)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9 ปี 2561 (อ่าน 106)
กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มิถุนายน 2561 (อ่าน 53)
กปภ.สาขาละหานทรายฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561 (อ่าน 62)
กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ (อ่าน 51)
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลยาง (อ่าน 59)
กปภ.มุกดาหารเพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ่าน 62)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-28 11:20:57
71
2 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-28 11:19:26
73
3 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-28 11:17:49
105
4 กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ : 2018-06-28 11:12:45
76
5 ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 15:44:38
73
6 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 11:17:15
59
7 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 11:15:54
73
8 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 10:53:06
59
9 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสนม
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 10:50:20
47
10 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 10:49:15
50
11 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤษภาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-27 10:47:28
84
12 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:35:45
59
13 กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:34:19
85
14 กปภ.สาขามุกดาหารร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:32:00
55
15 กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:07:02
57
16 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกลงพื้นที่รับค่าติดตั้งและคำร้องผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองค่าย
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:05:53
47
17 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-26 10:04:02
58
18 กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-20 15:22:26
87
19 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP
โพสต์เมื่อ : 2018-06-20 15:21:02
120

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.