การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำลำห้วยแดง (อ่าน 30)
กปภ.สาขามุกดาหารร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 20)
กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 17)
กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 19)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย (อ่าน 41)
กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย (อ่าน 32)
กปภ.สาขามุกดาหารร่วมในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 18)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ล้างถังน้ำใส เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน (อ่าน 25)
กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน (อ่าน 13)
กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลัย สักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง (อ่าน 24)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 2019-12-04 16:10:44
63
2 กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียในเวลากลางคืนตามแผนดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-12-04 10:44:29
55
3 กปภ.สาขา​บุรีรัมย์รับใบประกาศ​เกียรติ​คุณ สถานที่อารยะสถาปัตย์​แห่งปี 2562 ประเภท ตึกอาคาร Friendly Desing
โพสต์เมื่อ : 2019-12-03 10:22:57
218
4 กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก (JMC) เพื่อการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างรู้คุณค่า
โพสต์เมื่อ : 2019-11-29 10:20:50
66
5 กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 2019-11-28 16:28:55
76
6 กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เตรียมการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลนาส่วง
โพสต์เมื่อ : 2019-11-25 14:21:18
130
7 กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เตรียมการรับโอนกิจการประปา ชุมชนบ้านป่งเป้า และชุมชนบ้านดงภู
โพสต์เมื่อ : 2019-11-25 11:59:04
121
8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พ.ย. 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-08 10:26:52
177
9 กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-11-08 10:25:28
179
10 กปภ.สาขาลำปลายมาศออกสำรวจท่อแตกรั่วตามแผนกิจกรรมการลดน้ำสูญเสียประจำเดือน พ.ย. 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-08 10:24:16
112
11 กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-11-08 10:23:16
120
12 กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:57:07
109
13 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:54:24
113
14 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:53:06
85
15 กปภ.สาขานางรองดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:51:33
83
16 กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กปภ.ละหานทราย กับ อบต.ละหานทราย
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:47:58
90
17 กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-11-07 14:45:41
108
18 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ
โพสต์เมื่อ : 2019-11-06 09:56:03
67
19 กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่กระชับคาวมสัมพันธ์หน่วยงานในท้องถิ่น ประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 2019-11-06 09:54:47
57

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.