การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
เพราะเรา ชาว กปภ.ข.๘ พร้อมที่จะก้าวข้ามภัยน้ำท่วมอุบลราชธานีไปด้วยกัน (อ่าน 54)
กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ (อ่าน 62)
กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ (อ่าน 48)
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 29)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด บริเวณชุมชนวังสว่าง (อ่าน 81)
กปภ.สาขาละหานทรายศึกษาดูงานเตรียมศูนย์ราชการสะดวก GECC 2563 (อ่าน 169)
กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (อ่าน 64)
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ (อ่าน 103)
กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 110)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (อ่าน 97)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขา พื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย
โพสต์เมื่อ : 2019-09-22 21:50:38
253
2 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 16:06:05
209
3 กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 10:06:31
83
4 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 10:05:12
92
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 10:02:35
45
6 กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กปภ.สาขายโสธร
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 10:01:28
55
7 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562
โพสต์เมื่อ : 2019-09-19 09:55:33
31
8 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โพสต์เมื่อ : 2019-09-18 14:28:33
50
9 กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-09-18 14:27:35
47
10 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท
โพสต์เมื่อ : 2019-09-18 14:26:36
83
11 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2019-09-18 14:25:38
50
12 กปภ.สาขายโสธรร่วมการประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง
โพสต์เมื่อ : 2019-09-18 14:24:15
37
13 กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และ สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่มีพนักงาน กปภ.ประสบภัย
โพสต์เมื่อ : 2019-09-12 20:01:09
153
14 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-09-12 09:29:52
82
15 กปภ.สาขายโสธร ดำเนินโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน เทศบาลตำบลทรายมูล
โพสต์เมื่อ : 2019-09-12 09:27:13
85
16 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-09-11 20:17:46
175
17 กปภ.ข.๘ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.จัดอบรมหลักสูตรวางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:07:39
198
18 รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:05:20
149
19 กปภ.สาขาสังขะ รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-27 14:02:51
113

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.