การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
  • ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 (อ่าน 28)
กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (อ่าน 22)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 (อ่าน 20)
กปภ.สาขาละหานทรายออกบริการ โครงการเติมใจให้กัน เขตพื้นที่ อำเภอโนนดินแดง (อ่าน 21)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 23)
กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 18)
กปภ.สาขายโสธรรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาWater is Life (อ่าน 31)
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 20)
กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมประชุมกรณีรับโอนกิจการประปา อบต..บางทรายใหญ่ (อ่าน 41)
กปภ.สาขาลำปลายมาศ ทำความสะอาดและรักษามาตรฐานอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ (อ่าน 23)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-16 11:36:17
22
2 กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-16 11:34:16
21
3 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-16 11:31:05
18
4 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-16 11:29:54
21
5 กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณอาคารสำนักงาน เดือน สิงหาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 13:47:50
40
6 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:14:45
29
7 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:13:17
25
8 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:11:44
34
9 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:09:55
41
10 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:08:06
33
11 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:06:05
23
12 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-15 11:04:46
33
13 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:39:29
31
14 กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:36:24
34
15 กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:34:45
28
16 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:33:18
33
17 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:31:21
21
18 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนกรกฎาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:29:36
23
19 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:19:14
36

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.