กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (อ่าน 29)
กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562 (อ่าน 33)
กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (อ่าน 32)
กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (อ่าน 22)
กปภ.ขานรับนโยบายรัฐ เยียวยาค่าน้ำประปาชาวสุรินทร์ 1 เดือน (อ่าน 60)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วม กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 38)
กปภ.สาขาลำปลายมาศ รับการตรวจประเมินโครงการ​ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ​น้ำประปา Water​ is​ Life) (อ่าน 46)
กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง (อ่าน 30)
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 33)
กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด (อ่าน 41)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-13 11:43:30
52
2 กปภ.สาขาสุรินทร์ประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน
โพสต์เมื่อ : 2019-08-10 14:19:36
127
3 กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.ข.8 เร่งติดตามพร้อมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
โพสต์เมื่อ : 2019-08-10 06:58:42
166
4 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-09 14:59:39
102
5 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขเร่งด่วน
โพสต์เมื่อ : 2019-08-08 16:33:37
158
6 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-08 16:27:10
170
7 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ
โพสต์เมื่อ : 2019-08-08 16:21:31
129
8 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้แนวทางป้องกันและแก้ไข
โพสต์เมื่อ : 2019-08-08 16:19:13
132
9 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ ตัวแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี
โพสต์เมื่อ : 2019-08-05 16:50:48
141
10 กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-08-05 16:21:24
112
11 กปภ.สาขายโสธร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2019-08-05 16:19:55
57
12 กปภ.สาขาเลิงนกทาต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water IS Life
โพสต์เมื่อ : 2019-08-05 16:18:17
73
13 กปภ.ข.๘ กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย สายสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสต์เมื่อ : 2019-07-31 15:02:25
119
14 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัดร่วมพิธีมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2019-07-31 10:35:37
150
15 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน
โพสต์เมื่อ : 2019-07-30 11:06:14
87
16 กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 2019-07-30 11:00:29
87
17 กปภ.สาขาเดชอุดมเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
โพสต์เมื่อ : 2019-07-30 10:58:48
76
18 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง โรงเรียนรัตนบุรี
โพสต์เมื่อ : 2019-07-30 10:57:52
85
19 กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 2019-07-30 10:49:30
59

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.