1
ส.ค. 16

คู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิต

1. WP - ระบบการซ่อมบำรุง

Download ลิ๊งค์ด้านล่าง

WP_Preventive_maintenanc

2.WI - การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

Download ลิ๊งค์ด้านล่าง

WI_pm.pwa.co.th

3.คู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.1 SOP บำรุงรักษามอเตอร์

3.2 SOP บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

3.3 SOP บำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี

3.4 SOP บำรุงรักษาเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน

Download ลิ๊งค์ด้านล่าง

คู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร 1-4

3.5 SOP บำรุงรักษาเครื่องยนต์

3.6 SOP บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.7 SOP บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

3.8.1 SOP บำรุงรักษาเครื่องผสมสารเคมีแบบใบพัด

3.8.2 SOP บำรุงรักษาเครื่องผสมสารเคมีแบบลม

Download ลิ๊งค์ด้านล่าง

คู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร 5-8

3.9 SOP บำรุงรักษาถังหมักสารเคมี

3.10 SOP บำรุงรักษาถังจ่ายสารเคมี

3.11 SOP บำรุงรักษาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

3.12 SOP บำรุงรักษาหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า

3.13 SOPบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอน

Download ลิ๊งค์ด้านล่าง

คู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร 9-13

Leave a Reply